Устройствен правилник

НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
СТРАЛДЖА

С този правилник се определят организацията на дейност в общинската администрация, броят на структурните звена в общата и специализираната администрация и техните функции.

Документ

Дата

Изтегли документа

Устройствен правилник

1.3.2018 г.

Заповед

1.3.2018 г.