Търгове и Конкурси

Дата: [ 21.10.2020 ] 

Относно:Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години

Приложения:
заповед търг язовири 2020г.docx

Дата: [ 15.10.2020 ] 

Относно: Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на дворни места с.Палаузово и с.Атолово, общ.Стралджа.

Приложения:
Зповед търг-2020.doc

Дата: [ 24.08.2020 ] 

Относно: обявяване на публичен явен търг за продажба на общинско движимо имущество-частна общинска собственост

Приложения:
заповед за търг – коли – 24.08.2020г..docx

Дата: [ 17.08.2020 ] 

Относно: обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот-частна общинска собственост

Приложения:
zapoved tyrg_Vodenichane_dv.mqsto.docx

Дата: [ 4.06.2020 ] 

Относно: обявяване на публичен явен търг за продажба на общински недвижим имот-частна общинска собственост

Приложения:
zapoved tyrg_Uchilishte_Purvenec.docx

Дата: [ 1.06.2020 ] 

Публичен явен търг за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост за срок от 6/шест/ години в землището на с.Правдино, с.Първенец, с.Люлин, с.Палаузово общ.Стралджа.

Приложения:
зап.търг-ПравЛюлинПалауз-20.doc

Дата: [ 1.06.2020 ] 

Публичен явен търг за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост за срок от 6/шест/ години в землището на гр.Стралджа, с.Атолово, с.Лозенец, с.Воденичане, с.Маленово, с.Зимница, с.Чарда, с.Джинот общ.Стралджа.

Приложения:
зап.търг-СжаЗимнМален-20.doc

Дата: [ 27.05.2020 ] 

Обявяване на публичен явен търг за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост землището на с.Войника, с.Каменец, с.Леярово, с.Поляна

Приложения:
зап.търг-ВойнПолянаКам-20.doc

Дата на качване: 26.03.2020г. 

Спирам действието на Заповед З-140/10.03.2020г., в частта за провеждането на 07.04.2020г. , публичен явен търг за продажба на следното движимо имущество

Приложения:
Заповед.pdf

Дата на качване: 10.03.2020г. 

Относно: обявяване на публичен явен търг за продажба на общинско движимо имущество-частна общинска собственост , Лек автомобил „НИВА ШЕВРОЛЕТ” модел 212 300

Приложения:
заповед за търг – коли – НИВА ШЕВРОЛЕТ.docx

Дата на качване: 16.01.2020г. 

Публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 10 години на имот в с.Зимница

Приложения:
Zapoved.pdf

Дата на качване: 19.12.2019г. 

Относно: обявяване на публичен явен търг за продажба на общинско движимо имущество-частна общинска собственост

Приложения:
заповед.docx

Дата на качване: 5.09.2019г. 

Tърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Приложения:
Документация.pdf
Заповед.pdf
Условия.pdf
Проект на договор.pdf
приложение № 3.docx
Приложение №4.doc
приложение № 5.docx
приложение № 6.docx
приложение № 7.docx
приложение № 8- ценово предложение.docx
приложение № 9.docx
Технологични планове.pdf

Дата на публикуване: 25.09.2019г.

Протокол.pdf

Дата на публикуване: 30.09.2019г.

Заповед.pdf

Дата на публикуване: 22.10.2019г.

Протокол.pdf

Дата на публикуване: 23.10.2019г.

ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.pdf

Дата на качване: 11.07.2019г. 

Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост.

Приложения:
Документация за провеждане на открит конкурс добив на дървесина 11.07.19г.pdf
Образец ценово предложение.docx

Дата на публикуване: 30.07.2019г.

Протокол Изх.№ИДОС-534 от 30.07.2019г. комисия.pdf

Дата на публикуване: 31.07.2019г.

Заповед №З-536 от 31.07.2019г. 2.pdf

Дата на публикуване: 22.08.2019г.

Протокол проверка документи 22.08.2019.pdf
Договор.pdf

Дата на качване: 18.06.2019г. 

Обяви за публични явни търгове за отдаване под наем на земеделски земи

Приложения:
Zapoved 401.pdf
Zapoved 402.pdf
Zapoved 403.pdf

Дата на качване: 31.05.2019г. 

Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост.

Приложения:
Документация

Дата на публикуване: 20.06.2019г.

Заповед №З-416 от 20.06.2019г. класация гори.pdf
Протокол Изх.№ИДОС-400 от 19.06.2019г. комисия.pdf

Дата на публикуване: 18.07.2019г.

Заповед №З-500 от 18.07.2019г.pdf

Дата на публикуване: 19.07.2019г.

Протокол проверка документи.pdf
Договор добив на дървесина.pdf