ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТРАЛДЖА
Телефонен указател – XLS и PDF формат


➥ PDF документ
(Актуализиран на 18.04.2019г.)


➥ XLS документ
(Актуализиран на 18.04.2019г.)