Протоколи от сесиите на ОС


                                                                   ➪ Мандат 2019-2023

 Документ

Дата

Изтегли документа

Протокол 10 от сесия на ОбС

2.07.2020г.

Дневен ред – Сесия 10
Писмо ПК
т. 1 ДЗ
т. 1 скица
т. 1 старо реш-е
т. 2 ДЗ

18.06.2020г.

Протокол 9 от сесия на ОбС

4.06.2020г.

Дневен ред – Сесия 9
писмо ПК
Т. 1
Т. 2
Т. 3. 1
Т. 3. 2
Т. 3

21.05.2020г.

Протокол 8 от сесия на ОбС

7.05.2020г.

Дневен ред – Сесия 8

23.04.2020г.

Протокол 7 от сесия на ОбС

2.04.2020г.

Дневен ред – Сесия 7

19.03.2020г.

Протокол 6 от сесия на ОбС

5.03.2020г.

Дневен ред – Сесия 6

20.02.2020г.

Протокол 5 от сесия на ОбС

13.02.2020г.

Дневен ред – Сесия 5

30.01.2020г.

Протокол 4 от сесия на ОбС

24.01.2020г.

Дневен ред – Сесия 4

10.01.2020г.

Протокол 3 от сесия на ОбС

27.12.2019г.

Дневен ред – Сесия 3

13.12.2019г.

Протокол 2 от сесия на ОбС

21.11.2019г.

Дневен ред – Сесия 2

12.11.2019г.

Протокол 1 от сесия на ОбС

12.11.2019г.


                                             ➪ Мандат 2015-2019

 

 
Протокол 48 от сесия на ОбС

4.10.2019г.

Дневен ред – Сесия 48

26.09.2019г.

Протокол 47 от сесия на ОбС

26.09.2019г.

Дневен ред – Сесия 47

12.09.2019г.

Протокол 46 от сесия на ОбС

1.08.2019г.

Дневен ред – Сесия 46

18.07.2019г.

Протокол 45 от сесия на ОбС

4.07.2019г.

Дневен ред – Сесия 45

20.06.2019г.

Протокол 44 от сесия на ОбС

12.06.2019г.

Дневен ред – Сесия 44

23.05.2019г.

Протокол 43 от сесия на ОбС

12.06.2019г.

Дневен ред – Сесия 43

17.05.2019г.

Протокол 42 от сесия на ОбС

2.05.2019г.

Дневен ред – Сесия 42

18.04.2019г.

Протокол 41 от сесия на ОбС

4.04.2019г.

Дневен ред – Сесия 41

21.03.2019г.

Протокол 40 от сесия на ОбС

8.03.2019г.

Дневен ред – Сесия 40

20.02.2019г.

Протокол 39 от сесия на ОбС

7.02.2019г.

Дневен ред – Сесия 39

24.01.2019г.

Протокол 38 от сесия на ОбС

28.12.2018г.

Дневен ред – Сесия 38

14.12.2018г.

Протокол 37 от сесия на ОбС

14.12.2018г.

Дневен ред – Сесия 37

22.11.2018г.

Протокол 36 от сесия на ОбС

9.10.2018г.

Дневен ред – Сесия 36

25.09.2018г.

Протокол 35 от сесия на ОбС

13.09.2018г.

Дневен ред – Сесия 35

29.08.2018г.

Протокол 34 от сесия на ОбС

7.08.2018г.

Дневен ред-Сесия 34

24.08.2018г.

Протокол 33 от сесия на ОбС

5.07.2018г.

Дневен ред-Сесия 33

21.06.2018г.

Протокол 32 от сесия на ОбС

7.06.2018г.

Дневен ред-Сесия 32

23.05.2018г.

Протокол 31 от сесия на ОбС

8.05.2018г.

Дневен ред-Сесия 31

23.4.2018г.

Протокол 30 от сесия на ОбС

11.4.2018г.

Дневен ред – Сесия 30

22.3.2018г.

Протокол 29 от сесия на ОбС

1.3.2018г.

Дневен ред-Сесия 29

15.2.2018г.

Протокол 28 от сесия на ОбС

6.2.2018г.

Дневен ред -Сесия 28

22.1.2018г.

Протокол 27 от сесия на ОбС

10.1.2018г.

Дневен ред – Сесия 27

14.12.2017г.

Протокол 26 от сесия на ОбС

14.12.2017г.

Дневен ред – Сесия 26

28.11.2017г.

Протокол 25 от сесия на ОбС

17.11.2017г.

Дневен ред – Сесия 25

31.10.2017г.

Протокол 24 от сесия на ОбС4

6.10.2017г.

Дневен ред – Сесия 24

21.9.2017г.

Протокол 23 от сесия на ОбС

25.8.2017г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ЗА 23-ТО ЗАСЕДАНИЕ

4.8.2017г.

Протокол 22 от сесия на ОбС

4.8.2017г.

Дневен ред – Сесия 22

27.7.2017г.

Протокол 21 от сесия на ОбС

11.7.2017г.

Дневен ред – Сесия 21

23.6.2017г.

Протокол 20 от сесия на ОбС

14.6.2017г.

Протокол 19 от сесия на ОбС

22.5.2017г.

Дневен ред – Сесия 20

19.5.2017г.

Дневен ред – Сесия 19

20.4.2017г.

Протокол 18 от сесия на ОбС

4.4.2017г.

Дневен ред – Сесия 18

2.3.2017г.

Дневен ред – Сесия 17

24.2.2017г.

Протокол 16 от сесия на ОбС

3.2.2017г.

Дневен ред – Сесия 16

3.2.2017г.

Архив : 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 2013 2014 |  2015  2016