Кметове на кметства


1 .с. Александрово – кметски наместник – Стойко Георгиев – тел. 04751 2516

2. с. Атолово – кметски наместник – Стоян Стоянов – 04761 5595

3. с. Богорово – кметски наместник – Михал Михалев – 04757 2321

4.с. Воденичане – кмет – Милен Ангелов – 04762 2310

5. с. Войника – кметски наместник – Марийка Георгиева – 04751 2380

6. с. Джинот – кметски наместник – Митко Митев – 04762 2560

7. с. Зимница – кмет – Милен Стамов – 04768 2250

8. с. Иречеково – кмет – Николай Генов – 04763 2310

9. с. Каменец – кмет – Елеонора Георфиева 04761 9860

10. с. Леярово – кметски наместник – Таня Господинова – 04761 9800

11. с. Лозенец – кмет – Динка Караиванова – 04761 6545

12. с. Люлин – кметски наместник – Росица Тодорова – 04757 2382

13. с. Маленово – кметски наместник – Мария Димитрова – 04764 2234

14. с. Недялско – кметски наместник – Тодорка Йорданова – 04757 2265

15. с. Палаузово – кметски наместник – Иван Дяков – 04762 2282

16. с. Поляна – кметски наместник – Пенка Иванова – 04762 2230

17. с. Правдино – кметски наместник – Бойо Тодоров – 04753 2264

18. с. Първенец – кметски наместник – 04752 22 25

19. с. Саранско – кметски наместник – Румен Димов – 04755 2229

20. с. Тамарино – кметски наместник – Недялка Илиева – 04755 2260

21. с. Чарда – кметски наместник – Валя Симеонова – 04768 23