Търсене:  

 
 

Разширено търсене

 

18 Ноември 2017 г. сайта разглеждат 43 посетители

 
 
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
ИНФОРМАЦИЯ
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
 

 26.9.2017  Съобщение по чл.32 от ДОПК №: С32245/26.09.2017 г.

ДО: ЙОАНА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

Адрес: С.ВОЙНИКА,УЛ.ГОСПОДИН КОЕВ №3

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Стралджа, Дирекция “Местни данъци и такса”, гр. Стралджа, ул. Хемус № 12, при Валентина Рибарова - главен инспектор по приходите за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация с № АУ001487/31.08.2017 г.

 26.9.2017  Съобщение по чл.32 от ДОПК №: С32244/26.09.2017 г.

ДО: ПЕТКО ТЕНЕВ ДИМИТРОВ

Адрес: С.ВОЙНИКА,УЛ.ГОСПОДИН КОЕВ №3

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Стралджа, Дирекция “Местни данъци и такса”, гр. Стралджа, ул. Хемус № 12, при Валентина Рибарова - главен инспектор по приходите за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация с № АУ001486/30.08.2017 г.

 26.9.2017  Съобщение по чл.32 от ДОПК №: С32243/26.09.2017 г.

ДО: ЙОРДАН ГОСПОДИНОВ ГЕНОВ

Адрес: ГР.СЛИВЕН, КВ.ДРУЖБА 22-Г-8-24

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Стралджа, Дирекция “Местни данъци и такса”, гр. Стралджа, ул. Хемус № 12, при Валентина Рибарова - главен инспектор по приходите за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация с № АУ001485/30.08.2017 г.

 26.9.2017  Съобщение по чл.32 от ДОПК №: С32242/26.09.2017 г.

ДО: ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

Адрес: ГР.ЯМБОЛ,КВ.ДИАНА 6,ЕТ.1,АП.10

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Стралджа, Дирекция “Местни данъци и такса”, гр. Стралджа, ул. Хемус № 12, при Валентина Рибарова - главен инспектор по приходите за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация с № АУ001483/30.08.2017 г.

 26.9.2017  Съобщение по чл.32 от ДОПК №: С32241/26.09.2017 г.

ДО: РАДОСТ ИВАНОВА ДЖУРОВА

Адрес: ГР.СЛИВЕН, КВ.СИНИ КАМЪНИ 24-В-7-28

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Стралджа, Дирекция “Местни данъци и такса”, гр. Стралджа, ул. Хемус № 12, при Валентина Рибарова - главен инспектор по приходите за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация с № АУ001476/29.08.2017 г.

 26.9.2017  Съобщение по чл.32 от ДОПК №: С32240/26.09.2017 г.

ДО: СТЕФАН СТЕФАНОВ ГРУДЕВ

Адрес: ГР.ЯМБОЛ, УЛ.КАРА КОЛЬО №16

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Стралджа, Дирекция “Местни данъци и такса”, гр. Стралджа, ул. Хемус № 12, при Валентина Рибарова - главен инспектор по приходите за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация с № АУ001474/29.08.2017 г.

 26.9.2017  Съобщение по чл.32 от ДОПК №: С32239/26.09.2017 г.

ДО: АТАНАС СТОЯНОВ ДАМЯНОВ

Адрес: ГР.СЛИВЕН,КВ.КЛУЦОХОР 11-Ж-3-6

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Стралджа, Дирекция “Местни данъци и такса”, гр. Стралджа, ул. Хемус № 12, при Валентина Рибарова - главен инспектор по приходите за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация с № АУ001467/29.08.2017 г.

 18.9.2017  Съобщение по чл.32 от ДОПК №: С32238/18.09.2017 г.

ДО: БРАЙДЖОЙ ООД

Адрес: С.ЗМЕЕВО, ОБЩ.БАЛЧИК, УЛ.СТАРА ПЛАНИНА №22

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Стралджа, Дирекция “Местни данъци и такса”, гр. Стралджа, ул. Хемус № 12, при Валентина Рибарова - главен инспектор по приходите за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация с № АУ001495/31.08.2017 г.

 18.9.2017  Съобщение по чл.32 от ДОПК №: С32237/18.09.2017 г.

ДО: ТОДОР МИРЧЕВ ШИШКОВ

Адрес: ГР.СОФИЯ, ВАЛАНДОВО 211А-Г-6-78

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Стралджа, Дирекция “Местни данъци и такса”, гр. Стралджа, ул. Хемус № 12, при Валентина Рибарова - главен инспектор по приходите за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация с № АУ001446/23.08.2017 г.

 18.9.2017  Съобщение по чл.32 от ДОПК №: С32236/18.09.2017 г.

ДО: НИКОЛИНА ДИМИТРОВА СЕРАФИМОВА

Адрес: ГР.СОФИЯ,КВ.ЛЮЛИН 534-А-6-33

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Стралджа, Дирекция “Местни данъци и такса”, гр. Стралджа, ул. Хемус № 12, при Валентина Рибарова - главен инспектор по приходите за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация с № АУ001451/23.08.2017 г.

 15.9.2017  Съобщение по чл.32 от ДОПК №: С32235/15.09.2017 г.

ДО: ЖЕЛЮ АПОСТОЛОВ НЕДЯЛКОВ

Адрес: ГР.БУРГАС,КВ.СЛАВЕЙКОВ 62,ВХ.4,ЕТ.4,АП.41

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Стралджа, Дирекция “Местни данъци и такса”, гр. Стралджа, ул. Хемус № 12, при Валентина Рибарова - главен инспектор по приходите за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация с № АУ001434/23.08.2017 г.

 13.9.2017  Съобщение по чл.32 от ДОПК №: С32234/13.09.2017 г.

ДО: ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЛАЗАРОВ

Адрес: ГР.СТРАЛДЖА,УЛ. П.ХИЛЕНДАРСКИ №13

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Стралджа, Дирекция “Местни данъци и такса”, гр. Стралджа, ул. Хемус № 12, при Валентина Рибарова - главен инспектор по приходите за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация с № АУ001453/23.08.2017 г.

 13.9.2017  Съобщение по чл.32 от ДОПК №: С32233/13.09.2017 г.

ДО: ЦВЕТАНКА ЙОРДАНОВА ДОБРЕВА

Адрес: ГР.СТРАЛДЖА,УЛ.ДУНАВ №18

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Стралджа, Дирекция “Местни данъци и такса”, гр. Стралджа, ул. Хемус № 12, при Валентина Рибарова - главен инспектор по приходите за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация с № АУ001437/23.08.2017 г.

 13.9.2017  Съобщение по чл.32 от ДОПК №: С32232/13.09.2017 г.

ДО: ТЕОДОРА МАРИНОВА МИЛАНОВА

Адрес: ГР.СЛИВЕН,КВ.ДРУЖБА 9-А-1-2

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Стралджа, Дирекция “Местни данъци и такса”, гр. Стралджа, ул. Хемус № 12, при Валентина Рибарова - главен инспектор по приходите за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация с № АУ001409/17.08.2017 г.

 13.9.2017  Съобщение по чл.32 от ДОПК №: С32231/13.09.2017 г.

ДО: ИВАН ТЕНЕВ ТОНЕВ

Адрес: ГР.ЯМБОЛ,УЛ.ГР.ИГНАТИЕВ 86-Б-8-36

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Стралджа, Дирекция “Местни данъци и такса”, гр. Стралджа, ул. Хемус № 12, при Валентина Рибарова - главен инспектор по приходите за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация с № АУ001399/16.08.2017 г.

 13.9.2017  Съобщение по чл.32 от ДОПК №: С32230/13.09.2017 г.

ДО: ДИАНА ИВАНОВА СТОЕВА

Адрес: ГР.ЯМБОЛ,ЖК.ДИАНА 18-Д-7-111

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Стралджа, Дирекция “Местни данъци и такса”, гр. Стралджа, ул. Хемус № 12, при Валентина Рибарова - главен инспектор по приходите за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация с № АУ001389/16.08.2017 г.

 13.9.2017  Съобщение по чл.32 от ДОПК №: С32229/13.09.2017 г.

ДО: ДЖОН ХОЛИДЕЙ РЕНТАЛС ЕООД

Адрес: С.ОКОП,ОБЩ.ТУНДЖА,УЛ.ХР.БОТЕВ №15

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Стралджа, Дирекция “Местни данъци и такса”, гр. Стралджа, ул. Хемус № 12, при Валентина Рибарова - главен инспектор по приходите за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация с № АУ001366/14.08.2017 г.

 13.9.2017  Съобщение по чл.32 от ДОПК №: С32228/13.09.2017 г.

ДО: ТАНЬО МИТЕВ НЕДЕЛЧЕВ

Адрес: С.МЕЧКАРЕВО, ОБЩ.СЛИВЕН

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Стралджа, Дирекция “Местни данъци и такса”, гр. Стралджа, ул. Хемус № 12, при Валентина Рибарова - главен инспектор по приходите за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация с № АУ001473/29.08.2017 г.

 12.9.2017  Съобщение по чл.32 от ДОПК №: С32227/12.09.2017 г.

ДО: АЙВЪН СМИТ ЕООД

Адрес: С.ГОЛЕМАНОВО,ОБЩ.КУЛА,УЛ.ПЪРВА №38

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Стралджа, Дирекция “Местни данъци и такса”, гр. Стралджа, ул. Хемус № 12, при Валентина Рибарова - главен инспектор по приходите за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация с № АУ001500/31.08.2017 г.

 12.9.2017  Съобщение по чл.32 от ДОПК №: С32226/12.09.2017 г.

ДО: СУБОБОБ

Адрес: ГР.ЕЛХОВО,УЛ.ТЪРГОВСКА №4,ВХ.А,ЕТ.3,АП.4

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Стралджа, Дирекция “Местни данъци и такса”, гр. Стралджа, ул. Хемус № 12, при Валентина Рибарова - главен инспектор по приходите за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация с № АУ001496/31.08.2017 г.

Страници : 1 | 2  

  (c)2000-2016.Straldzha.net