Търсене:  

 
 

Разширено търсене

 

18 Януари 2018 г. сайта разглеждат 43 посетители

 
 
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
ИНФОРМАЦИЯ
ОБЩИНСКИ ПРАВИЛНИЦИ
 

 Документ

Дата

Изтегли документа

Правилник за дейността На общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Този правилник урежда предмета на дейност, структурата, численият състав, управлението му, правата и задълженията на Общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство по отношение на предоставеното му общинско имущество.

9.5.2017 г.

Правилник за организацията и дейноста на ОС
Този правилник урежда въпросите на организацията и дейността на ОбС неговите комисии, взаимодействието му с общинска администрация на община Стралджа, отношенията му с органите на държавната власт, обществените организации, международните връзки и условията за сдружаване на общинския съвет.

5.1.2016 г.

Правилник - помощи
Този правилник урежда реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещите се лица и семейства на територията на Община Стралджа.

2.1.2013 г.

 

  (c)2000-2016.Straldzha.net