Устройствен правилник

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
СТРАЛДЖА

С този правилник се определят организацията на дейност в общинската администрация, броят на структурните звена в общата и специализираната администрация и техните функции.

Изтегляне на документа:

DOC документ (Актуализиран на 01.06.2016 г.)
Aко Ви трябва Word Viewer
PDF документ (Актуализиран на 01.06.2016 г.)
Aко Ви трябва Acrobat Reader