Търгове и Конкурси

Дата на качване: 11.07.2019г. 

Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост.

Приложения:
Документация за провеждане на открит конкурс добив на дървесина 11.07.19г.pdf
Образец ценово предложение.docx

Дата на публикуване: 30.07.2019г.

Протокол Изх.№ИДОС-534 от 30.07.2019г. комисия.pdf

Дата на публикуване: 31.07.2019г.

Заповед №З-536 от 31.07.2019г. 2.pdf

Дата на качване: 18.06.2019г. 

Обяви за публични явни търгове за отдаване под наем на земеделски земи

Приложения:
Zapoved 401.pdf
Zapoved 402.pdf
Zapoved 403.pdf

Дата на качване: 31.05.2019г. 

Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост.

Приложения:
Документация

Дата на публикуване: 20.06.2019г.

Заповед №З-416 от 20.06.2019г. класация гори.pdf
Протокол Изх.№ИДОС-400 от 19.06.2019г. комисия.pdf

Дата на публикуване: 18.07.2019г.

Заповед №З-500 от 18.07.2019г.pdf

Дата на публикуване: 19.07.2019г.

Протокол проверка документи.pdf
Договор добив на дървесина.pdf