Търгове и Конкурси

Дата на качване: 18.06.2019г. 

Обяви за публични явни търгове за отдаване под наем на земеделски земи

Приложения:
Zapoved 401.pdf
Zapoved 402.pdf
Zapoved 403.pdf

Дата на качване: 31.05.2019г. 

Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост.

Приложения:
Документация

Дата на публикуване: 20.06.2019г.

Заповед №З-416 от 20.06.2019г. класация гори.pdf
Протокол Изх.№ИДОС-400 от 19.06.2019г. комисия.pdf