ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТРАЛДЖА
Телефонен указател – XLS и PDF формат

XLS документ (Актуализиран на 30.04.2018 г.)
Aко Ви трябва Excel Viewer
PDF документ (Актуализиран на 30.04.2018 г.)
Aко Ви трябва Acrobat Reader