ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТРАЛДЖА
Телефонен указател – PDF формат


➥ PDF документ
(Актуализиран на 14.07.2020г.)


➥ PDF документ
Мобилни Номера
(Актуализиран на 29.07.2020г.)