Проект:Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралджа и община Болярово


Децата –потребители на социални услуги от гр. Стралджа на ЦСРИ, ЦОП и по Проект „ С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години в община Стралджа – 2” заедно със своите ръководители по отделните услуги изработиха мартеници и картички, които ще бяха подарени на възрастните потребители от Проект № BG05M9OP001-2.40-0099 „Патронажна грижа за нуждаещи се лица в Община Стралджа и Община Болярово” и „Домашен социален патронаж”- община Стралджа.

Потребителите бяха приятно изненадани и изразиха благодарност към децата и поетата от техните ръководители инициатива.

Галерия с снимки: