Проект: С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа


Децата –потребители на социални услуги от гр. Стралджа на ЦСРИ, ЦОП и по Проект „ С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години в община Стралджа – 2” посрещнаха дългоочакван гост- Баба Марта- предвестник на пролетта.

Под нейно ръководство децата заедно със своите ръководители по отделните услуги изработиха мартеници и картички, които ще бъдат подарени на възрастните потребители от Проект № BG05M9OP001-2.40-0099 „Патронажна грижа за нуждаещи се лица в Община Стралджа и Община Болярово” и „Домашен социален патронаж”- община Стралджа.

По време на изработването на мартеничките децата пяха, рецитираха и се забавляваха, а накрая бяха изненадани с почерпка за усилията и желанието , с което твориха .

Галерия с снимки: