Общински съветници


Списък на Общинските съветници мандат 2015 – 2019

партия, коалиция, инициативен комитет име,презиме и фамилия на общински съветник                     
                    
МК „Промяна” 1. Ангел Иванов Ангелов

2. Георги Стефанов Узунов

3. Йовчо Христов Йовчев

4. Живко Ангелов Ангелов

5. Димчо Атанасов Стойков

6. Христо Стойнов Христов

7. Д-р Дора Йовчева Стоянова

ПП „БСП“ 8.Митко Панайотов Андонов

9. Янко Стоянов Добрев

10. Радина Василева Парушева

11. Мария Толева Иванова

12. Петър Йовчев Петров

13. Койчо Тончев Койчев

14. Валентина Добрева Маринова

15. Иван Георгиев Иванов

ПП „ГЕРБ” 16. Росица Петкова Стоева
17. Стефка Кунева Пенева

Председател на Общински Съвет – Живко Ангелов Ангелов