Общински съветници

Общински съветници мандат 2015 – 2019

1. Ангел Иванов Ангелов – МК „Промяна

2. Георги Стефанов Узунов – МК „Промяна

3. Йовчо Христов Йовчев – МК „Промяна

4. Живко Ангелов Ангелов – МК „Промяна

5. Димчо Атанасов Стойков – МК „Промяна

6. Христо Стойнов Христов – МК „Промяна

7. Д-р Дора Йовчева Стоянова – МК „Промяна

8. Митко Панайотов Андонов – БСП

9. Янко Стоянов Добрев – БСП

10. Радина Василева Парушева – БСП

11. Мария Толева Иванова – БСП

12. Петър Йовчев Петров – БСП

13. Койчо Тончев Койчев – БСП

14. Валентина Добрева Маринова – БСП

15. Иван Георгиев Иванов – БСП

16. Росица Петкова Стоева – ГЕРБ

17. Стефка Кунева Пенева – ГЕРБ