Кариери

Дата: 21.08.2018 

Протокол от проведен конкурс за длъжността Началник на отдел „ТСУЕП“

Приложения:
Протокол от проведен конкурс.pdf

Дата: 7.08.2018 

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „директор“ на ДГ

Приложения:
Списък на допуснатите кандидати.pdf

Дата: 26.07.2018 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

Приложения:
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ.pdf

Дата: 9.07.2018 ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността:

Началник на отдел„Териториално – селищно устройство, екология и проекти”,

специализирана администрация в община Стралджа

Приложения:
обява конкурс ТСУИЕ НОВА.rtf

Дата: 2.07.2018 ОБЯВА

Обява конкурс директори на детски градини в община Стралджа

Приложения:
Правила.pdf
обява.doc